Till innehåll på sidan

Eventtjänster

KTH:s upphandlade leverantör för eventtjänster är Minnesota Communication. Uppdraget omfattar kompetensstöd och tjänster inom området event, till exempel strategisk projektledning och mötesdesign för enskilda event, produktionsledning, eventpersonal samt förmedlingstjänster såsom talare/moderator, artister, ljud- och ljusteknik med mera.

Avtalet innefattar hjälp med olika delar vid såväl fysiska som digitala möten, helt eller delvis. Beställning av uppdraget sker av utsedd beställare via Wisum.

Kontaktuppgifter till Minnesota

Minnesota Communication  
Vasagatan 16
111 20 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-503 147 10
E-post: kth@minnesota.se

Kontaktperson:

Helena Österberg
Telefon: +46 (0)708 52 15 52
 

Avtalet omfattar bland annat följande tjänster

 • Projektledning
 • Produktionsledning
 • Rådgivning
 • Tillhandahålla personal på plats under genomförande.
 • Hantering av samtliga beställningar tillhörande ett evenemang.
 • Formgivning av material.
 • Scenografi
 • Tillhandahålla till exempel inspelningsstudio, talare, artister, dekor, möbler.
 • Filmning, ljud- och ljusteknik
 • Digital plattform

Avrop via Wisum

Så här gör du:

 • Logga in i Wisum
 • Välj Produkter och tjänster
 • Välj KOM – Eventtjänster
 • Välj Avropsmall och beskrivning
 • Välj den avropsmall som är aktuell, ladda ned den och bifoga dokumentet i avropet.
  Det finns tre olika avropsmallar beroende på uppdrages karaktär.

Avropsmall inhouseuppdrag:
Används de gånger avropet omfattar tjänster från Minnesota (minst en projektledare från Minnesota), inklusive eller exklusive inköp av tjänster från underleverantör via Minnesota.

Avropsmall digitala möten som omfattar tjänster från Minnesota:
Används vid beställning då eventet kommer att genomföras digitalt eller som ett så kallat hybridmöte. Tjänster från både Minnesota och underleverantör avropas (exempel på Minnesotas tjänster: projektledare, produktionsledare, körproducent, formgivare, scenograf).

Avropsmall beställningsuppdrag samt digitala möten som EJ omfattar tjänster från Minnesota:

Används vid

 1. beställningar som endast gäller inköp av tjänster från underleverantör via Minnesota (exempelvis möbler, hyra av studio eller teknik) eller
 2. beställningar för digitala möten, utan Minnesotas tjänster (exempelvis direktkontakt med en teknikleverantör).
 • Följ steg för steg beskrivningen.
 • När beställningen är slutförd granskas den av evenemangsgruppen innan den skickas vidare till leverantören.
 • Leverantören kontaktar sedan beställaren med en offert.
 • KTH ska godkänna offerten innan arbetet påbörjas.
 • Bifoga det slutgiltiga underlaget från leverantören som en bilaga i Wisum. Under projektets gång kanske avropet ändras, vissa delar tas bort och andra tillkommer.
 • Vid fakturering i Agresso är det viktigt att lägga med underlag och offerter som bilagor.

Evenemangsgruppen kan vara rådgivande och ge stöd i processen, för mer information eller vid frågor kan du gärna kontakta dem, evenemang@kth.se .

För mer information samt hur man gör avrop se Ramavtal eventtjänster , fyll i ordet "eventtjänster" i sökrutan.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-07-27