Till innehåll på sidan

Checklista för fysiska evenemang i Coronatider

Corona pandemin har fått oss att ändra våra rutiner och hur vi möter andra människor. Det här påverkar inte minst alla de event och konferenser som arrangeras på KTH.

Fysiska möten ska ske i linje med rådande restriktioner och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten . Följande checklista är förslag på hantering för att ta hänsyn till insatser för att minska smittspridning.

Förebygga smittspridning

För att förebygga smittspridning vid fysiska evenemang finns ett antal aspekter som du behöver ta hänsyn till, utifrån myndigheternas riktlinjer:

 • Uppmana deltagare att stanna hemma vid eventuella symptom.
 • Skapa utrymme så att deltagare kan hålla avstånd på minst 1,5 meter.
 • Skapa goda möjligheter till handhygien.

Oavsett hur många personer som tillåts samlas är det viktigt att i alla sammanhang se till att avstånd kan hållas och trängsel undvikas. Lokaler ska anpassas därefter.

Lokal och möblering

KTH erbjuder många olika typer av lokaler  för evenemang. Genom kammarkollegiet har vi som statlig myndighet också möjlighet att avropa lokaler utanför campus.

Kontakta KTH:s lokalbokning

Lokaler via Kammarkollegiet

 • Boka lokal som möjliggör tillräckligt avstånd mellan deltagare, både sittande och i rörelse. En del lokaler har fast möblering och där får antalet personer som vistas anpassas efter rådande rekommendationer.
 • Tänk på att trängsel ska kunna undvikas vid passager, utanför toaletter, vid lunchservering etc.
 • Boka flera lokaler och dela upp evenemanget i olika grupperingar.
 • Använd bordsplacering eller blockera sittplatser för att tydliggöra lämpliga avstånd, för hjälp med möblering kontakta Lokalserviceavdelningen .
 • Sätt upp informationslappar som påminner om att hålla avstånd.

PDF för utskrift, anslag lärandemiljöer (pdf 35 kB)

PDF för utskrift, anslag håll avstånd (pdf 33 kB)

 • Tillhandahåll extra handsprit vid lämpliga platser.
 • Addera extra städning av utrymmen, kontakta Lokalserviceavdelningen .

Förtäring

KTH:s upphandlade leverantörer ska anlitas vid beställning av förtäring, då de har säkrade arbetsprocesser för att minska smittspridning.

Ramavtal catering , skriv in ordet "catering" i sökrutan.

 • Använd portionsförpackad mat.
 • Upprätta fler matstationer eller låt leverantör servera för att undvika köbildning.
 • Markera avstånd på golv för att skapa påminnelser.

Upplägg på evenemang

Evenemang på KTH kan genomföras både fysiskt, digitalt eller som ett hybrid arrangemang. Fundera över vilket format som passar er bäst och planera därefter.

 • Dela upp evenemangets deltagare i grupper och boka flera lokaler.
 • Dela upp evenemang på flera dagar för att minska antal närvarande personer.
 • Genomför evenemang utomhus.
 • Se över möjlighet att stödja deltagare i transporter till lokal för evenemang.

Information till deltagare

För att dina deltagare ska vara medvetna om hur du har förberett ditt fysiska evenemang med hänsyn till risker för smittspridning bör du informera om åtgärder och uppmana till hänsyn i förväg liksom på plats under evenemanget.

Exempel på informationspunkter som kan användas innan evenemang

 • Uppmana till att stanna hemma vid symptom.
 • Uppmana till att hålla avstånd.
 • Bekräfta att extra städinsatser kommer vidtas.
 • Bekräfta att möjlighet till handhygien kommer finnas.
 • Förtydliga att anmälan och avanmälan behövs.
 • Förtydliga hur förtäring kommer hanteras.
 • Förtydliga upplägg på evenemang.

Exempel på informationspunkter vid start och under evenemang

 • Påminn om att hålla avstånd.
 • Peka ut toaletter och handsprit.
 • Förklara hur pauser som fika och lunch ska hanteras.
   

Kom ihåg att hålla dig uppdaterad på eventuellt nya direktiv via Folkhälsomyndigheten .

Om du vill ha råd eller vägledning i evenemangsplaneringen kan du kontakta evenemang@kth.se .

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-07-23