Till innehåll på sidan

Säkraplatsers Nationell Workshop 3: Stad och brott - Människa, stadsmiljö och samverkan inom situationsbaserad brottsprevention

Den 5 - 6 april i Stockholm diskuterar vi situationsbaserad brottsprevention i olika arbetsgrupper och får bättre teoretisk kunskap kring betydelsen av samspelet mellan människa och miljö i det brottsförebyggande arbetet.
Vi har två dagar fyllda med föreläsningar och aktiviteter!
Det går bra att medverka antingen på en eller båda dagarna.

Tid: To 2018-04-05 kl 09.30 - Fr 2018-04-06 kl 16.00

Plats: Sal L1, Drottning Kristinas väg 30, KTH campus

Kontakt:

Vania Ceccato

5 april:
Arbete i tre grupper med situationsbaserad brottsprevention i relation till specifika brottsproblem, miljöer eller metoder. Välj grupp i samband med anmälan.
· Business Improvement Districts (BIDs) - Malmö Universitet
· Partnerskap och processer – GU, Säkraplatser Väst
· Stadsmiljöns betydelse för säkerhet och trygghet – KTH, Säkraplatser

6 april:
Dagen blandar föreläsningar och gruppdiskussioner under ledning av Prof Per-Olof H. Wikström. Per-Olof H. Wikström är professor i kriminologi (Ecological and Developmental Criminology) vid kriminologiska institutionen på University of Cambridge, England. Han har tidigare varit verksam vid Stockholms universitet, Brottsförebyggande rådet och Polishögskolans forskningsenhet. Prof Wikström blev Fellow of the American Society of Criminology 2010 och Fellow of the British Academy in 2011. Han tilldelades Stockholm Prize in Criminology 2016.

Workshopen är kostnadsfri dock faktureras en “no-show” avgift (500 kr) om du efter bekräftat deltagande uteblir.

Webbadress för mer information:
www.sakraplatser.abe.kth.se/2017/11/29/situationell-handlingsteori-i-det-brottsforebyggande-arbetet/

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-03-20