Till innehåll på sidan

Vaccinationsbevis vid evenemang

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning
av covid-19. Vid ett arrangemang där vaccinationsbevis används, ska du som arrangör ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Rutinen ska skriftligt dokumenteras och följas upp.

Följande frågeställningar behöver hanteras för att kontroll av bevisen ska kunna genomföras. De åtgärder som väljs ska även dokumenteras. Personal som är i tjänst vid arrangemanget kontrolleras inte.

 • Vilka kollar av vaccinationsbevis och hur?
 • Hur säkrar vi att det finns fungerande utrustning för kontrollen?
 • Hur säkrar vi att de som genomför kontrollerna har erforderlig kunskap?
 • Vilket stöd finns för kontrollanterna för eventuella besvärliga situationer?
 • Hur säkrar vi att alla passerar kontrollpunkterna?
 • Hur säkrar vi inpasseringskontrollerna flödesmässigt?
 • Hur sker rent praktiskt kontrollen av covidbevisen?
 • Hur sker rent praktiskt kontrollen av matchande legitimation?
 • Hur sker kontrollen av att personer är under 18?
 • Hur sker kontrollen av eventuella läkarintyg?

Var uppmärksam på att kontroll av vaccinationsbevis och matchande legitimation troligen skapar längre kötider och planera därför insläpp för att minska trängsel. Exempel på åtgärder för att hantera detta:

 • längre tid för insläpp
 • utpekade tidsslottar för deltagare som ska passera
 • fler insläpp
 • ökad bemanning för kontroller
 • tydlig information i förväg till deltagare och personal om hur kontrollen kommer gå till.

Hur kan ett vaccinationspass verifieras?

DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, har tagit fram en app som heter Vaccinationsbevis verifiering  för nationellt bruk. Appen är en lösning för arrangörer att kontrollera vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Du som arrangör kan ladda ner appen  och använda den för att verifiera dina besökares giltiga vaccinationsbevis vid arrangemang i Sverige som kräver det. App finns tillgänglig både via App Store och Google Play.

Viktigt att du som arrangör inte sparar personuppgifter från vaccinationsbevis.

E-hälsomyndigheten har listat de vanligaste frågorna som de får med anledning av vaccinationspass: Vanligaste frågor om covidbevis

Vad är giltig legitimation?

I samband med att vaccinationspass kontrolleras ska giltig ID-handling visas upp: Godkända ID-handlingar på KTH för verifiering av vaccinationspass

Viktigt att du som arrangör inte sparar personuppgifter från ID-kontroll.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-12-21