Omslag

Doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och examensarbeten skall ha enhetliga omslag. Det grafiska elementet på omslagen skiljer sig. För doktorsavhandlingar är elementet blått, licentiatavhandlingar grönt och examensjobb rött.
Det finns ingen mall för inlagan.

Omslagen är genomgående gjorda i G5-format (169 x 239 mm). På omslaget finns plats för bild om man önskar ha det. Bild kan även vara en graf eller liknande. Bilderna kan tryckas i fyrfärg, svartvitt eller duplex (svart och aktuell färg i kombination).

Digitala omslag skapar du i omslagsgeneratorn. Läs mer om omslagsgeneratorn

Omslag som ska tryckas gör tryckeriet. Läs mer om hur du beställer tryck

Omslag till doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar

Omslag
Omslag till doktorsavhandling G5-format - fram och baksida.
Omslag
Omslag till licentiatsavhandling G5-format - fram och baksida.

Omslag till examensarbeten

Omslag till examensarbete
Exempel på omslag till examensarbete - fram och baksida

Enligt rektorsbeslut (V-2007-0971) benämns examensarbeten enligt följande:

Examensarbete inom xxx, avancerad nivå, 60 hp
Degree project, in xxx, second level

Examensarbete inom xxx, avancerad nivå, 30 hp
Degree project, in xxx, second level

Examensarbete inom xxx, avancerad nivå, 15 hp
Degree project, in xxx, second level

Examensarbete inom xxx, grundnivå, 15 hp
Degree project, in xxx, first level

Examensarbete inom xxx, grundnivå, 10 hp
Degree project, in xxx, first level

Examensarbete inom xxx, grundnivå, 7,5 hp
Degree project, in xxx, first level

Xxx= teknikområde, huvudområde eller inriktning av dessa

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:grafiskprofil@kth.se
Tillhör: Student på KTH
Senast ändrad: 2019-10-23