Till innehåll på sidan

E-postsignatur

En gemensam e-postsignatur ger ett enhetligt intryck och stärker vårt varumärke. Signaturen är till för att ge mottagaren information om din funktion och dina kontaktuppgifter, den är också en viktig del av KTH:s ansikte utåt.

Du som har en e-postadress @kth.se bör alltid använda KTH:s e-postsignatur när du skickar brev externt. E-postsignaturen finns för olika nivåer inom KTH såsom skola, förvaltning, bibliotek och centrumbildning.

Signaturen finns på svenska respektive engelska och typsnittet är Arial med punktstorlek 7,5.

Välj språkversion utifrån vilket språk du kommunicerar på. Blanda inte svenska och engelska i en och samma signatur.

Exempel på signatur

Namn Namn
KTH
Skolan för XX
Institutionen för XX
Gatuadress 12
100 44 Stockholm
Tfn: 08-790 XX XX
Mobil: 070-743 XX XX
www.kth.se

Support

Har du frågor kring importen av signaturer kontakta IT-Support här . Detta gäller endast WIKS-användare, övriga KTH:s anställda ska vända sig till sina lokala IT-Support funktioner.