Till innehåll på sidan

Program i A5

För att göra det lättare vid framtagning av program vid möten och konferenser finns en mall. Den är gjord i PowerPoint för att så många som möjligt ska kunna använda den och du justerar texten i den och kan lägga in bilder.

Formatet är ett liggande A4 vilket blir en A5 när programmet skrivs ut och viks ihop.

Nedladding

I zipfilen som du laddar ned överst på sidan ingår fyra olika varianter. Skillnaderna är beroende av vem som är avsändaren:

  • KTH är ensam avsändare 
  • KTH i samarbete med andra parter
  • Konferens är ensam avsändare
  • Konferens i samarbete med andra parter