LaTeX-mallar

Här hittar du mallar i LaTeX för bland annat examensarbeten, avhandlingar, rapporter och presentationer.

LaTeX är ett system för att framställa olika typer av skrifter, som rapporter, brev, artiklar, protokoll och hela böcker. Systemet har utvecklats för att ge dokument en hög typografisk kvalitet och är särskilt lämpat för teknisk och vetenskaplig text med matematiska formler och annat som kan vara svårt att få snyggt i vanliga ordbehandlare. LaTeX är inte ett enskilt program utan mer av en standard för hur man beskriver innehåll och utseende i form av en textfil.
Det finns flera alternativa program och tillägg som kan användas, dels för att skriva själva texten, men även för att tillverka det slutliga dokumentet utifrån beskrivningen.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:grafiskprofil@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-06-15