Till innehåll på sidan

Mötesanteckning

Vid möten kan man vara i behov av att skapa mindre formella anteckningar än protokoll. Mötesanteckningsmallen är en grund som kan anpassas till lokala behov.

Rutinerna kring huruvida mötesanteckningar justeras eller ej se olika ut och behöver anpassas efter behovet och  mallen innehåller därför inte någon anvisning för detta.

Ofta benämns anteckningar från möten som minnesanteckningar. Begreppet minnesanteckning har emellertid en snäv juridisk innebörd (se 2 kap. 9 § första stycket tryckfrihetsförordningen 1949:105). Anteckningar från möten är som regel inte att betrakta som minnesanteckningar i tryckfrihetsförordningens mening. Vi förordar därför att begreppen mötesanteckning eller protokoll används för anteckningar från möten.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:grafiskprofil@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-12-30