Till innehåll på sidan

Presentationer i PowerPoint

KTH:s presentationer ska vara enhetliga. Här finns enkla tips som kan vara bra att tänka på när du ska skapa en PowerPoint-presentation.

Håll din presentation kort och luftig

Presentationen är inte ett stöd för dig som talare utan ett stöd för dina åhörare. Den ska därför vara kort och förstärka eller förklara vissa saker i ditt muntliga framförande. Tänk därför på detta:

  • Vad är viktigast att få fram till din målgrupp vid presentationstillfället?
  • Tänk dig din presentation som en artikel i en tidning. Rubriken skriver du på bilden, resten berättar du.
  • Håll texten kort – några få punkter på varje sida. Ha ditt manus i handen istället för på presentationsbilderna.
  • Förstärk eller förklara vissa saker – berätta inte allt.
  • Använd bilder för att förstärka det du säger och vill förmedla.
  • Skriv ned fakta och siffror på ett separat papper och dela ut efter presentationen. För ingående fakta och för många siffror gör presentationen svårläst.

Typsnitt och utformning

  • Typsnitt är Arial. Den förinställda storleken och radlängden ska inte ändras, då den är framtagen för läsbarhet på storbildsskärm.

Presentation om KTH

Det finns ett antal slides framtagna som presenterar KTH:s verksamhet inom forskning, utbildning och samverkan ur ett övergripande perspektiv. Dessa kan användas tillsammans med material som du tar fram för ditt specifika presentationstillfälle.

Färdigt presentationsmaterial om KTH