Till innehåll på sidan

Här finns KTH i sociala medier

Sociala medier är ett effektivt verktyg för att bygga relationer och nå ut med kommunikation till önskade målgrupper. Här hittar du riktlinjer och information kring hur du går tillväga om du vill använda sociala medier i ditt arbete.

Här kan du se i vilka kanaler KTH finns närvarande idag.

KTH:s närvaro i sociala medier

Nedan följer en förteckning över de sociala nätverkstjänster utanför KTH där KTH officiellt medverkar.

 • Länkar till Alumniverksamhetens sociala medier
  Facebook  | LinkedIn  | Instagram
 • Länk till KTH:s Medieproduktions sociala medier
  YouTube
 • Länk till Skolan för elektroteknik och datavetenskap
  Facebook
 • Länk till Skolan för teknikvetenskaps sociala meder
  Facebook
 • Länk till KTH i Tenstas sociala medier
  Facebook
 • Länk till Samhällsbyggnadsprogrammets sociala medier
  Facebook
 • Länk till Kemivetenskap, kemiteknik, bioteknik och teknisk basutbildnings sociala medier
  Facebook
 • Länk till KTH Södertäljes sociala medier
  Facebook
 • Länkar till KTH Innovations sociala medier
  Facebook  | Twitter  | LinkedIn
 • Länk till Erasmus Mundus master programme COSSE's sociala medier
  Facebook
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-09-13