Till innehåll på sidan

Ringa in nyheten

För att nå ut med och rapportera om KTH i allmänhet och dess forskning i synnerhet gäller en lika enkel som svår regel: Ringa in vad som är själva nyheten och/eller berättelsen. Vad vill du berätta om och varför? Svaren är en förutsättning för en slagkraftig och aktuell kommunikation med omvärlden.

Tips när du ska kommunicera forskning

  1. Vad? Vad är grejen? Vad är forskningen bra för, vem gagnar den och vilka konskevenser kan den få? Vaska fram vad som är nyheten och sammanfatta det i tre meningar. Sätt forskningen i ett sammanhang. Tänk målgrupp- för vem är det intressant? Bilder/illustrationer är jättebra att tänka på direkt- en bild är en förutsättning till exempel för puff på startsidan.
  2. Varför? Varför är det här intressant för målgruppen att läsa om? Här ingår ett visst mått av nyhetsvärdering utifrån frågor om samhällsnytta, konsekvenser och hur det berör människors vardag, förbättringar och faktiska tillämpningar – ju konkretare desto bättre eller spjutspetsforskning – sensationellt och oväntat.
  3. När? Är det aktuellt just nu? Är det bråttom? Har det redan varit i annan media? Finns det en kritisk tidsgräns att hålla sig till? Är det kopplat till årskalendern? Här kan tajmingen vara avgörande – till exempel lavinapp inför sportlovet eller kopplat till den allmänna nyhetsrapporteringen i omvärlden som till exempel att skriva om forskning kring tågtrafik apropå förseningar och tågolyckor.
  4. Vem? Vem omfattas av tipset/forskningen? Finns det andra aktörer som är med här? Andra universitet, företag och så vidare?
  5. Hur/Var?  Begriplighet är avgörande. Om du vill nå ut tänk på att berätta om forskningen som för en novis på området för att sedan gradvis öka komplexiteten.
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2015-11-19