Till innehåll på sidan

När något går fel...

Teknik kan krångla. Störningar kan uppstå i KTH:s eller användarens IT-miljö, vilket gör att det inte finns hundraprocentiga garantier att formulär alltid postas som de ska.

Det finns några saker du som redaktör kan göra i förebyggande syfta för att minska konsekvenserna av att formulärssvar inte registreras. Här några exempel:

  • Använd fråga av typen ”E-postadress” och ställ in denna på att vara obligatorisk samt att bekräftelsemejl ska skickas till angiven adress. Framhåll i formuläret vikten av att användaren skickar formuläret på nytt om ett sådant mejl inte dyker upp. I särskilt angelägna fall kan informationen läggas i en obligatorisk fråga av typen ”Kryssrutor” med denna uppmaning som enda svarsalternativ. Användare måste då aktivt bekräfta informationen.
     
  • Lyckad postning av formulär resulterar alltid i en responsvy med en text som ersätter formuläret. Visas inte en sådan vy är det en indikation på att något har gått fel. Om det inte är relevant att inhämta användarens e-postadress som i punkten ovan kan det vara värt att i informationstext betona att lyckad postning av formulär resulterar i en sådan vy och att användaren ska vara uppmärksam på att denna visas. Det händer att användare av webbformulär klickar på Skicka-knappen och därpå lämnar sidan utan att uppmärksamma felmeddelanden som visas när fält inte är korrekt ifyllda.
     
  • Formulär kan bäddas in i andra webbsidor. Det är många gånger praktiskt men det skapar också ett beroende till ytterligare en webbmiljö som potentiellt kan krångla. Användarstudier visar också att användare av formulär som är inbäddade i andra webbsidor är mindre uppmärksamma på eventuella felmeddelanden som visas när ett formulär inte har skickats, till exempel för att det är ofullständigt ifyllt. I särskilt angelägna fall bör användare hänvisas till fristående formulär där annan information inte konkurrerar om användarens uppmärksamhet.
     
  • I särskilt kritiska tillämpningar är kanske inte formulärstjänsten idealisk över huvud taget. Kontakta förvaltare av tjänsten på it-support@kth.se  om du är osäker på om den motsvarar de krav som verksamheten ställer på den.
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-10-03