Till innehåll på sidan

Så använder du KTH:s formulärstjänst

KTH:s formulärstjänst gör det möjligt för att snabbt och enkelt skapa formulär för publicering på webb. Du kan välja att hänvisa till formulär som nås på egna sidor eller bädda in dem i befintliga webbsidor, exempelvis i Polopoly. Svaren kan du ta emot både via mejl och genom att exportera ut dem i Excel-format.

För att använda tjänsten behöver du särskild behörighet. Det är också viktigt att du är införstådd med villkoren för att använda tjänsten. Ta del av dessa och beställ behörighet på sidan Beställ behörighet till KTH:s formulärstjänst .

Logga in i formulärstjänsten

De här sidorna hjälper dig i formulärsskapandet:

  • Skapa nytt formulär . Så sätter du igång.
  • Frågetyper . Här beskrivs ingående de olika typer av frågor du kan använda dig av.
  • Inställningar . När ditt formulär är färdigbyggt behöver du göra vissa inställningar för hur det ska visas och fungera.

Den här informationen är viktig att ta del av när du hanterar webbformulär:

Frågor om formulärstjänsten skickas till it-support@kth.se .

Lycka till!

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-01-08