Till innehåll på sidan

Innehållsansvar

Allt innehåll KTH:s webbplats ska ha en innehållsansvarig.

Vanligt är att det är den innehållansvariga som även sköter om de löpande uppdateringarna men en kan också utse en redaktör. Det är också viktigt att ha en backup i form av en kollega som kan göra akuta ändringar vid till exempel semester.

Vårda ditt innehåll

Ha för vana att se över dina sidor med jämna mellanrum. Det är viktigt att rensa och inte ha mer innehåll än vad som behövs. Sidor som är inaktuella eller innehåller felaktig information ska avpubliceras. Var noga med att uppdatera informationen så att inte passerade datum gör att texten känns inaktuell. 

Avpublicera gammalt material

Det finns lagkrav på att allmänna handlingar ska hanteras enligt vår interna föreskrift. Däremot finns det inget i lagen som säger att all information ska finnas tillgängligt på webben. Du kan alltså med fördel avpublicera gammalt material och hänvisa besökare till det centrala arkivet alternativt din skolas arkiv för äldre protokoll, dokument och så vidare.

Arkivering och diarieföring

Innehållsansvarig:Sara Öhman
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-04