Till innehåll på sidan

Skriva för webben

Texter som ska publiceras på webben måste vara tydliga och presentera information på ett sätt som läsaren kan ta till sig. Det är de enkla texterna som läsarna snabbt kan ta till sig och begriper innehållet som inger förtroende.

Hur skriver vi KTH?

Det är viktigt att vi på KTH är konsekventa i hur vi skriver vårt namn.

Bestäm målgrupp, syfte och sammanhang för din text

Läsaren läser din text med ett mål. Som skribent är därför ett av dina viktigaste uppdrag att ringa in vem som ska läsa texten och vad läsaren ska göra efter att ha läst texten.

Webbtexter som funkar bekräftar, besvarar och lotsar vidare.

Se din text med mottagarens ögon när du planerar, strukturerar och bearbetar texten.

 • Vad är ditt mål och syfte med texten?
 • Vilken är din målgrupp? Hur ser deras situation och behov ut?

Urval, struktur och form

Disponera din text genom att skriva det som är viktigast för målgruppen först. Innehållet ska alltid vara strukturerat utifrån läsarens behov och inte utifrån organisationen/avdelningens behov.

 • Kort och kärnfullt innehåll är bäst i webbsammanhang.
 • Våga stryka text som blir överflödig.
 • Gör texten luftig med styckesindelning, underrubriker  och punktlistor .

Använd text för det som är text och lägg inte in det i en bild. Användare behöver då och då anpassa texten bland annat genom att förstora eller välja ett annat teckensnitt, ändra förgrund- och bakgrundsfärger eller linjeavstånd. 

Lagen kräver: Använd text, inte bilder, för att visa text (Webbriktlinjer)

Tillgängligt språk

Ett klart och begripligt språk gör det lättare för alla att ta till sig innehållet på webbplatsen. Enligt språklagen § 11  ska språket i offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och begripligt. Det handlar om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.

"Den som väntar på information väntar alltid för länge. Skriv det viktigaste först!"

Karin Forsell, Funka

Läsaren har mer tålamod att läsa en lite längre text om det är en nyhetsartikel eller ett reportage än om textens syfte är att de ska anmäla sig till ett evenemang, använda ett administrativt system eller läsa om vad som gäller på arbetsplatsen.

 • Använd ett språk som är anpassat efter målgruppen
 • Måste vissa svåra begrepp användas bör de förklaras
 • Använd nyckelorden för textens innehåll i webbtexten
 • Skriv korta meningar
 • Undvik facktermer och svåra ord, eller förklara dem
 • Ha ett personligt tilltal
 • Använd aktiva verb, skriv hellre ”Skicka in din blankett” än ”blankett inskickas”
 • Undvik förkortningar, alternativt förklara tidigt i texten vad förkortningen står för.
 • Undvik instruktioner som är beroende av sensoriska kännetecken, till exempel "till vänster" eller "se ovan".

Lagen kräver: Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken (Webbriktlinjer)

Skriv tydliga rubriker

En bra rubrik beskriver innehållet i texten. På webben är rubriken viktig av fler anledningar än att den ska locka till läsning, eftersom rubriken fångas upp av sökmotorerna. 

Dela upp brödtexten i flera stycken så upplevs sidan som lätt och läsvänlig. Skriv tydliga mellanrubriker, som sammanfattar innehållet i stycket.

Läs mer om rubriker

Ingressen är viktig för sökmotorerna

Det viktigaste med ingressen är att fånga läsaren. Ingressen gör också det mesta av jobbet i sökmotorerna så fundera över med vilka ord eller fraser som besökare kan tänkas söka efter innehållet på din webbsida och använd de orden i ingressen. En liten del av ingressen visas även i sökresultatet därför är det viktigt att den lyfter vad texten handlar om.

Punktlistor

En del texter tjänar på att skrivas som instruktioner. Punktlistor är bra för att visa olika steg som läsare ska utföra eller saker du bör tänka på.

Läs mer om punktlistor och vad du bör tänka på

Länkar

Idag är vi vana webbanvändare och vet att man ska klicka på en länk. Därför ska länktexter vara tydliga och innehålla ord som indikerar vad artikeln handlar om.

Tydliga länkar

När du är färdig, korrekturläs texten:

 • Står det viktigaste först?
 • Framgår syftet?
 • Svarar textens innehåll på frågorna vem, vad, när, var, hur, varför?
 • Lockar rubriken till läsning?
 • Finns det för långa meningar i texten som behöver kortas?
 • Är alla ord rättstavade?

Ska texten översättas till engelska?

Information på som vänder sig till både svensktalande och icke svensktalande bör finnas på både svenska och engelska.

Tips vid beställning av översättningar

Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-05-06