Till innehåll på sidan

Struktur och upplägg

Prioritera ditt innehåll så att besökarna kan ta till sig informationen och fokusera på uppgiften.

En bra sidstruktur uppfattas som enkel, snabb och lätt att använda. Det är viktigt att den är överskådlig och inte skapar ett brus med för mycket information som användarna inte behöver.

Börja med överskådligt och brett högt uppe i strukturen. Längre ned i strukturen kan du vara mer specifik.

Bestäm målgrupp, syfte och sammanhang för ditt innehåll

Läsaren besöker dina sidor med ett mål. När du publicerar material på webben är det viktigt att du har i åtanke vilka det är du ska nå med ditt budskap.

Här är några frågor du kan ställa dig:

  • Vem vänder sig sidan till?
  • Vilka behov har användarna?
  • Vad ska de veta och känna efter att ha läst sidan?
  • Vad ska användarna göra efter att de har läst sidan, vad är nästa steg?

Börja alltid med det viktigaste!

Publicera samma innehåll på flera ställen

Undvik att använda samma sida på olika platser. Vi har olika målgrupper på olika delar av webbplatsen och du kan behöva anpassa din text. Risken för att användarna hamnar i fel sammanhang när de har sökt sig fram till sidan ökar dessutom vid korspublicering. Det blir också svårare att hitta innehållet i sökningar. Skriv hellre en kortare, anpassad, text och länka till det ställe där besökaren kan läsa mer.

Menyer

Hur menyn på dina sidor ser ut är viktigt för upplevelsen. Om du lyckas skapa en enkel och smidig meny kommer de som besöker dina sidor hitta lättare. Om en besökare däremot har svårt att använda din navigationsmeny är det istället troligt att de lämnar och inte kommer tillbaka.

  • Håll menyerna korta. För många val förvirrar besökarna.
  • Använd ord som besökarna letar efter. Undvik interna benämningar och förkortningar som inte är allmänt kända.
  • Ta bort alla onödiga ord och håll varje menyval så kortfattat som möjligt.
  • Ordna menyn så att det viktigaste kommer längst upp. Bokstavsordning är bara lämpligt när det gäller namn, till exempel på personer eller orter.
Innehållsansvarig:Sara Öhman
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-03