Till innehåll på sidan

Jobba med tillgänglighet

Med en tillgänglig webbplats skapas förutsättningar för att så många som möjligt kan använda tjänster och information. Dessutom finns det lagkrav som vi måste uppfylla.

Alla som jobbar på en myndighet behöver förstå vad digital tillgänglighet handlar om. Börja gärna med att lära dig mer om vilka lagkrav som berör KTH och de möjligheter som en tillgänglig webbplats skapar.

Digital tillgänglighet - lagkrav och möjligheter

En ny lag från 23 september 2020

Lagen om tillgänglighet i digital offentlig service träder i kraft för oss som har befintliga webbplatser den 23 september 2020, men gäller även material som publicerats innan dess (med speciella undantag för video ).

Lagen gäller såväl för publika webbsidor som för intranät och slutna webbsidor. Även innehåll som publiceras i sociala medier omfattas av lagkraven.

Standarder för innehåll

Genom att följa standarder hjälper vi besökarna att känna igen sig. Därför är det viktigt att som innehållsägare arbeta med:

  • Klart och begripligt språk
  • Standardiserade rubrikstorlekar
  • Tydliga länkar
  • Bilder på rätt sätt

Hur du går tillväga praktiskt för att göra ditt innehåll tillgängligt kan du läsa om på sidorna för de olika typerna av innehåll.

Så här skapar du tillgängligt innehåll

Här finns verktyg och checklistor för vad du ska tänka på när du ser över ditt innehåll.

Checklista och verktyg för tillgänglighet på webb

Har du frågor kan du kontakta den som är webbansvarig för just din del av webbplatsen.

Webbansvariga

Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-05-11