Till innehåll på sidan

Fyrspalt i desktop-vyer

KTH:s webbplats följer huvudsakligen en fyrspaltsindelning på datorskärm.

Här exemplifierat med typisk startsida där innehållsdelarna fyller en till tre spalter. 

Startsida med fyra spalter

Nedan de bredder i pixlar som gäller för spalterna. Eftersom startsidan har en separat högersektion ger två- eller fyrspaltstindelning i vänstersektionen mått som avviker från fyrspaltsprincipen.

Startsida med högerkolumn och fyra spalter

Startvyer utan separat högersektion möjliggör innehåll som täcker samtliga fyra spalter. Här gäller avvikande mått för trespaltsindelning.

Startsida med fullbredd och fyra spalter

Utfällbar megameny och sidfot följer som regel fyrspaltsindelningen men även två- och trespaltslösningar tillämpas. 

Megameny och sidfot med fyra spalter

En vanlig undersida följer fyrspaltsindelningen men har en något smalare vänsterspalt för utökat avstånd mellan menydel och body-yta. För att undvika för långa rader i löptext har textstycken i bodyn en begränsad bredd (730 px).  

Standardsida med fyra spalter

Meny och body separeras med 50 pixlar för smalare bredd på vänsterspalten. Textstycken i bodyn har en begränsning på 730 pixlar. Eftersom undersidan har separat menydel ger två- och fyrspaltsindelning i bodyn mått som avviker från fyrspaltsprincipen.

Standardsida med fyra spalter
Innehållsansvarig:Robert Lawesson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-12-16