Nytt utseende på KTH:s webbplats

I januari 2019 uppdaterades utseendet på KTH:s webbplats.

Under 2018 har en reviderad grafisk profil införts på KTH med en översyn av färger, typsnitt och grafiska element. Den uppdaterade visuella identiteten tar ett samlat grepp om KTH:s kommunikationskanaler. Syftet är att skapa ett enhetligt uttryck som går igen i såväl digitalt som tryckbaserat material.

I och med omarbetningen av den grafiska profilen uppdateras även formen på KTH:s webbplats. Det här är de mest påtagliga förändringarna i samband med uppdateringen:

 • KTH:s webbplats tar upp större bredd i desktop-vy, d v s på en vanlig datorskärm
 • Brödtext på undersidor sätts i seriff-font, d v s typsnitt med klackar och schatteringar
 • Färgpaletten för webb stramas upp och ett flertalet färger utgår
 • Webbplatsen får ökad responsivitet, d v s fungerar bättre i olika skärmbredder, från datorskärm till mobiltelefon

Formförändringarna kommer inte att införas samtidigt på alla delar av KTH:s webbplats utan införs successivt i de olika webbapplikationerna. Först ut att få det nya utseendet är webbsidor som underhålls i Polopoly-systemet. Där gäller den nya formen från januari 2019.

Påverkar den nya formen mig?

Som redaktör för webbsidor i Polopoly finns det antal saker du kommer att behöva ta hänsyn till.

Den ökade sidbredden ger bredare spalter vilket gör att bilder tar upp större bredd. Det kan kräva anpassningar av bilderna.

Vissa blockmallar påverkas av den nya formen. Utseendeval som kan göras i dessa block ändras eller utgår helt, vilket får konsekvenser för hur innehållet presenteras på webbplatsen.

Med anledning av detta bör du gå igenom följande sidor och ta ställning till hur förändringarna påverkar den del av webbplatsen du underhåller. Vissa saker kan du agera på redan nu, främst det som avser bildstorlekar. Andra saker är enklare att ta ställning till först när den nya formen är på plats, såsom utfallet av puffutseenden som försvinner. 

 • Startsida . Exempel på hur KTH:s startsida ser ut i den nya formen.
 • Undersida . Exempel på vanlig undersida (standardartikel).
 • Sid- och spaltbredder . De breddförhållanden som gäller för olika sidtyper på webbplatsen.
 • Bildstorlekar . Det här är vad du måste tänka på när det gäller bilder.
 • Utseendetyper som utgår . Vissa utseenden övergår i mer standardiserade varianter.
 • Block som påverkas . Vissa block uppträder på annat sätt i den nya formen. 
 • Checklista . Sammanfattning av vad du som webbredaktör behöver tänka på.

Vad händer om jag inte gör någonting?

Inget innehåll försvinner i och med den nya formen. Dina webbsidor kommer inte att bli "trasiga". Men innehållet kommer att presenteras i nya textformat, med färre färger och med andra avståndsförhållanden. Det gör att sidor som lämnas orörda i vissa fall inte upplevs som optimerade för den nya formen.

Detta gäller främst sidor med kolumnindelning och riklig förekomst av puffblock, såsom startsidor. Avancerade sidbyggen där många olika typer av innehåll samsas är känsligare för formändringar än enkelt uppbyggda sidor med rak disposition av text, bilder, länkar et c.

Polopoly-systemet kommer att fungera som vanligt. Vissa utseendeval i mallarna utgår dock.

Har du frågor rörande den nya formen eller är osäker på hur den kommer att påverka ditt innehåll? Kontakta polopoly@kth.se .

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:polopoly@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-03-20