Block som påverkas

Puffar

Puffar med vit bakgrund får ram i artikel

Text i puffar får annan font (OpenSans) än den som gäller för brödtext i artiklar (Georgia). Tidigare hade puffar och artiklar samma textformat vilket gjorde att puffar kunde ligga i artiklar och se ut som en del av brödtexten. Den omständigheten försvinner med puffens avvikande textformat. 

För att inte olika textutseenden ska "krocka" på sidorna kommer puffar med vit bakgrund alltid att visas med grå ram när de ligger i artiklars brödtextfält. Vita puffar som positionerats till höger eller vänster får som tidigare en avskiljande lodrät grå linje. Puffar med annan bakgrund än vit avgränsas mot omkringliggande text i o m bakgrundsfärgen. Vita puffar som ligger i kolumndelare får inte ram. Spaltindelningen får här anses ge avgränsningen.

I vissa fall korspubliceras puffar in i artiklar som ett sätt att hantera information som är gemensam för flera sidor. I och med att dessa puffar nu får ram och annat textformat kommer de tydligt avvika från övrigt artikelinnehåll. De kommer alltså inte att upplevas som "sömlösa" delar av den omkringliggande texten.

Tänk också på att vita puffar som tömts på innehåll eller har använts som något slags avskiljare kommer att visas med tomma ramar!

Exempel: Här ligger det första textstycket direkt i brödtextfältet och det andra stycket i ett puffblock enligt den gamla formen. Texten i blocken har samma utseende som texten i artikeln så blocktillhörigheten framgår inte.

I den nya formen får pufftexten annat utseende och behöver särskiljas från artikelns brödtext. Puffen får vit ram.

Rekommendation: Se över sidor som innehåller puffar som är tänkta att se ut som den övriga brödtexten. Behöver sådant innehåll grupperas, ompositioneras eller på annat sätt hanteras? Ta bort tomma puffar som använts för att skapa mellanrum på sidan.

Puffar visar alltid pufflänk

Stödet för att dölja s k pufflänk utgår. Har en särskild pufflänk satts för puffblocket kommer den alltid att visas sist i puffen. Möjligheten att dölja länken försvinner eftersom puffbilder och puffrubriker inte längre länkas av användbarhets- och tillgänglighetsskäl.

Megameny

Blocket för megameny får grå bakgrund i ny form. Puffblock som lagts i megameny med grå bakgrund kommer att smälta in i bakgrunden och ge oönskad innermarginal (eftersom grå puffar har sådan).

Exempel: Puffar med grå eller rosa bakgrund samt vita puffar med ram har ett avstånd mellan kant och textinnehåll. När grå puff ligger mot megamenyns grå bakgrund blir marginalen överflödig.

Rekommendation: Ge puffar i megameny vit bakgrund (vilket i detta sammanhang gör puffens bakgrund transparent).

Avskiljare

I och med att webbsidorna blir bredare i den nya formen utökas också avstånden mellan olika innehållsdelar. Avskiljarblock som placerats på sidor för att skapa större mellanrum mellan olika delar kommer därför skapa ännu större avstånd än tidigare. Dessa avstånd kommer i de flesta fall upplevas som omotiverat stora.

Rekommendation: Ta bort avskiljarblock av typen "Mellanrum".

Tabeller

Tabeller får i den nya formen grå bakgrund. Det gör att tomma rader och kolumner i tabeller kommer att synas tydligare. De fanns där även tidigare men var inte lika iögonfallade när de hade vit bakgrund.

Tänk också på att tabeller som inte är tänkta att visas som tabeller utan endast använts för kolumn- och radindelning av innehåll kommer att synas i och med den grå bakgrundsfärgen. 

Tabell enligt den gamla formen De tomma kolumnerna till höger syns knappt
 

Rekommendation: Ta bort tomma kolumner och rader ur tabeller.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:polopoly@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-11-14