Checklista

Nedan sammanfattas vad du som webbredaktör kan behöva agera på när det gäller den nya webbformen. Ta fasta på dessa punkter när du går igenom dina sidor.

Innehåller dina sidor bilder?

  • Bilder avsedda att fylla spalter som är bredare än 500 pixlar (exempelvis den fulla bredden av en vanlig undersida) bör vara minst 1 000 pixlar breda.
  • Bilder avsedda att fylla spalter som är smalare än 500 pixlar (exempelvis bilder som ligger i andra block, såsom puffar och kolumndelare) bör vara minst 500 pixlar breda.

Angivna spaltbredder syftar på mått för webbplatsen i desktop-vy, alltså vanlig datorskärm. Ta hjälp av sidan Sid- och spaltbredder  för att avgöra vilken bredd dina bilder kommer att ta upp i den nya webbformen.

Innehåller dina sidor puffar?

Ligger puffarna i en artikel?

  • Gör en bedömning av hur sidor ser ut när vita puffar och puffar med utgående färg får ram i artikelytan. (Bör puffinnehållet snarare ligga direkt i artikelns brödtext för att undvika överflödiga ramar på sidan?)

Läs mer på sidan Block som påverkas .

Har puffarna bakgrundsfärg eller transparenta plattor mot bild?

  • Gör en bedömning av hur puffar kommer att se ut när vissa färger utgår. (Hur kommer det t ex se ut där det finns ett antal puffar med olika färg och endast de med grå och rosa bakgrund behåller färgen?)
  • Gör en bedömning av hur puffar kommer att se ut när transparenta plattor utgår och puffens textinnehåll ligger under bilden istället för mot den. (Hur kommer t ex puffen se ut när hela bilden syns och ingen del längre skyms av den transparenta plattan?)

Läs mer på sidan Utseendetyper som utgår .

Innehåller dina sidor knapplänkar?

  • Gör en bedömning av hur sidorna kommer att se ut när länkar med knapputseende övergår till att visas som vanliga textlänkar. (Bör länkarna disponeras om på sidan?)

Innehåller dina sidor avskiljarblock?

  • Ta bort avskiljarblock av typen "Mellanrum". De kommer att skapa omotiverade avstånd på sidorna i nya formen.

Innehåller dina sidor tabeller?

  • Ta bort tomma kolumner och rader ur tabeller. De syns i o m att tabeller får grå bakgrundsfärg i nya formen.'

Polopoly-baserade sidor kommer att få den nya formen v 3 2019.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:polopoly@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-10-29