Utseendetyper som utgår

Vissa bakgrundsfärger utgår

Puffblock kommer fortsättningsvis endast kunna ges bakgrunden vit, grå och rosa. Vid vit bakgrund kan grå ram sättas. 

Följande färger utgår:

  • Röd
  • Blå
  • Grön
  • Gul
  • Svart
  • Transparent (Text direkt mot bild utan färgplatta)

Puffar med utgående bakgrundsfärg kommer att få vit bakgrund när den nya formen börjar gälla.

Rasterplattor i puffblock utgår 

Följande "vyer" under puffblockets utseendeflik utgår:

  • Transparent platta till vänster
  • Transparent platta till höger
  • Transparent platta i överkant
  • Transparent platta i underkant

Samtliga block som är inställda på någon av dessa vyer kommer att omvandlas till block med vyn "Media i överkant".

Puffbilder ("Puffmedia") i dessa block kommer alltså att visas ovanför puffens övriga innehåll. Om plattan har haft en utgående färg kommer färgschemat bli vitt.

Exempel: Puff med puffmedia bakom transparent platta i underkant utgår...

...och ersätts av puff med standardvalet "Puffmedia i överkant". Den grå bakgrunden består.

Exempel: Puff med transparent platta till höger med blått färgschema.

Puffvyn utgår liksom färgen. Puffen visar hela bilden och puffinnehållet visas därunder. Tänk på att den del av bilden som tidigare varit dold i desktop-vy nu visas.

Knapp- och pilutseende på länkblock utgår

Det går inte längre att ge länkar utseendetyperna länk med pil-ikon, grön knapp och rosa knapp.

Länkar med pil- och knapputseende kommer vid formrevideringen övergå i vanliga blå textlänkar.

Gå igenom sidor och identifiera presentation av innehåll som baseras på att länkar har knapputseende. Redigera och disponera om sådana vyer.

Platta bakom listrubrik

Temat "Etikettrubrik" utgår ur listblocket. Det går med andra ord inte längre att ge listor rubrik mot grön platta. Block med denna inställning får i den nya formen standardinställning med normal blockrubrik.

Delnings-knappar

Knapp-list i sidfot för delning av artikel till sociala medier utgår av prestandaskäl. 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:polopoly@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-11-15