Om webbplatsen

KTH:s webbplats underhålls av dels en central förvaltningsgrupp som upprätthåller gemensamma riktlinjer, bevakar övergripande koncept och bedriver utvecklingsarbete för webbplatsen, dels av en redaktörsorganisation med huvudansvariga som samordnar lokala sidredaktörers arbete.

För de delar av webbplatsen som är upprättade i webbmiljöer underhållna av den centrala förvaltningsgruppen gäller bestämda systemlösningar och till dessa är specifika designmallar, navigeringsprinciper och informationsstrukturer knutna.

Den grafiska formen på webbplatsen är kopplad till ett helhetskoncept som omfattar bland annat struktur, navigering, språkhantering, utbildning, support och ansvarsroller. Konceptet bevakas av förvaltningsorganisationen och är i viss utsträckning inbyggd i den tekniska miljön. Det efterlevs också av centralt förvaltade applikationer som är tekniskt fristående webbplatsens övergripande publiceringssystem men integrerade med webbplatsens form och navigering.

Eftersom formen på webbplatsen är en del av en helhetslösning kan den inte överföras på webbsidor i andra tekniska lösningar utan att det sker i nära samarbete med den centrala förvaltningsgruppen. För frågor och vägledning i detta kontakta webbansvarig, se länk nedan.

KTH strävar efter att motsvara höga krav på användbarhet och tillgänglighetsanpassning. Arbetet med KTH:s webbplats sker därför i enlighet med Vervas vägledning för 24-timmarsmyndigheten (idag avvecklat).

För webbpublicering som görs med hjälp av datorer och datornät tillhandahållna av KTH ansvarar KTH. Detta gäller både resurser som ägs av KTH och sådana som på annat sätt disponeras av KTH, t ex genom hyresavtal.

Webbpublicering med av KTH tillhandahållna resurser följer gällande lagar och förordningar, däribland personuppgiftslagen, SUNET:s etiska regler och policies samt riktlinjer och föreskrifter från KTH.

Vid frågor om KTH:s webbplats kontakta:

Webbansvariga

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Robert Lawesson
Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2019-02-14