Skolsidorna på intranätet

Varje skola har egna informationssidor på intranätet. Anvisningarna för skolsidornas struktur och upplägg ska bidra till att dessa sidor har ett så enhetligt uttryck som möjligt.

Varför anvisningar för skolsidornas utformning?

Skolsidor som är strukturerade på ett likartat sätt, bidrar det till att användaren lättare kan orientera sig i de olika skolornas informationsinnehåll. Skolsidorna följer samma grafiska profil som övrigt innehåll på intranätet. Ett intranät som är enhetligt utformat avseende form och struktur uppfattas som sammanhållet och stödjer därmed verksamhetssmålet ”Ett KTH”.

Skolspecifikt innehåll

En restriktiv hålling gäller för vad som ska publiceras på intranätets skolsidor. Målet är så få men relevanta skolsidor som möjligt. Informationsinnehållet ska därför vara skolspecifikt och allmängiltigt för merparten av den aktuella skolans medarbetare.

Engelskspråkig version

Det ska alltid finnas en engelsk språkversion av skolsidor, där så är relevant.

Avdelningar/institutioner/nätverk och gruppers informationer

För mindre grupper/avdelningar inom skolan rekommenderas främst Gruppwebb (Social) som system för att lagerföra och dela innehåll som exempelvis mötesanteckningar. Skolsidorna ska inte fungera som arkivplats för dokument.

Ansvar och användargrupper (UG-grupper)

Varje skola har en intranätansvarig kommunikatör. För varje skola finns en UG-grupp för intranätet. Antalet webbredaktörer i UG-gruppen ska vara begränsat till ett fåtal. Detta för att underlätta den löpande publiceringen och förvaltningen av skolsidorna.

 
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-08-23