Artikel i rotavdelning

Den här avdelningen har angetts som rotavdelning i avdelningens Avancerat-flik.

Det innebär att nästföljande avdelningar i strukturen fälls ut inom ramen för ovanliggande.

Den avdelning som föregår rotavdelningen i strukturen visas som tillbaka-länk överst i menyn. Och nås också via länkstigen, som återger den fullständiga hierarkin.

Följ länken "Andra nivå i rotavdelning" i vänstermenyn för att fortsätta sätta dig in i principen om hur rotavdelningar fungerar.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Robert Lawesson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-05