Till innehåll på sidan

Produkter och tjänster som kan avropas för akademisk personal,lägre befattningar

Produkter och tjänster som kan avropas för akademisk personal, lägre befattningar

Kompetensbaserad Rekryteringsprocess

Anbudsgivaren skall erbjuda en rekryteringsprocess där minst följande delar ingår:

 • Planering av tidsplan tillsammans med KTH,
 • Framtagande av kravprofil i samverkan med KTH,
 • Utformning av annons tillsammans med KTH och rådgivning om relevanta annonseringskanaler,
 • Ta emot ansökningar och var initial kontaktpunkt för kandidaterna,
 • Genomförande av urval
 • Genomförande av telefonintervjuer med utvalda kandidater, avstämning kring löneanspråk och uppsägningstid,
 • Vid förlängning av annonseringsperioden ska leverantören uppdatera de kandidater som redan sökt den aktuella tjänsten,
 • Genomförande av första intervjuer enligt metoden kompetensbaserad rekrytering,
 • Presentation av kandidater (minst två),
 • Bokning av kandidater till andra intervju efter att KTH godkänt kandidaterna (Intervjun genomförs av KTH),
 • Leverantören ska begära in de eventuella intyg/betyg som saknas i ansökan och krävs vid anställning av de kandidater som går vidare till sista steget i rekryteringsprocessen,
 • Referenstagning (minst två referenser på slutkandidaten: en chef och en kollega). Återkoppling till KTH av referenser skriftligen,
 • Uppföljning av rekryteringen med både kund och kandidat (ca två- tre månader efter att kandidaten börjat på KTH samt ytterligare en gång vid behov innan provanställningen går ut vid 6 månader),

Genomförande av hela rekryteringsprocessen skall ske på engelska vid internationella rekryteringar.

Rekryteringsuppdrag med "Headhunting

Anbudsgivaren skall erbjuda kompetensbaserad rekryteringsprocess med "Headhunting" som omfattar samtliga moment som ingår under punkterna i Kompetensbaserad Rekryteringsprocess ovan. Utöver detta skall det ingå att söka igenom marknaden och nätverk för att hitta lämpliga kandidater som kan söka utlysta befattningar på KTH. Anbudsgivaren skall även kontakta lämpliga utvalda kandidater och marknadsföra den aktuella tjänsten.

Second Opinion

Anbudsgivaren skall erbjuda Second Opinion där minst följande delar ingår:

 • Genomförande av kravspecifikation tillsammans med KTH,
 • Djupintervju enligt metoden kompetensbaserad rekrytering,
 • Genomförande av arbetspsykologiska tester som KTH bedömer som relevanta enligt krav på testgenomförande nedan
 • Referenstagning, med återkoppling till KTH skriftligen,
 • Muntlig återkoppling till KTH av resultat av de utvalda arbetspsykologiska testerna,
 • Input och coachning kring valet av slutkandidat,

Genomförande av intervjuer, tester samt återkopplingen på engelska skall ske vid internationella rekryteringar.

Delar av rekryteringsprocessen som kan avropas separat

Följande delar av rekryteringsprocessen skall gå att avropa separat:

 • Annonsutformning,
 • Hjälp med att gå igenom urval och plocka ut de kandidater KTH bör gå vidare med i processen.
 • Djupintervjuer,
 • Headhunting där KTH i övrigt sköter rekryteringsprocessen själv. I Headhunting ingår att söka igenom marknaden och nätverk för att hitta lämpliga kandidater som kan söka utlysta befattningar på KTH. Anbudsgivaren skall även kontakta lämpliga utvalda kandidater och marknadsföra den aktuella tjänsten.
 • Referenstagning med återkoppling till KTH skriftligen,
 • Genomförande av arbetspsykologiska tester enligt krav på testgenomförande nedan,
 • Rådgivning och konsultation med rekryteringskonsult per timme för stöd i delar av processen.

Genomförande av delar av rekryteringsprocessen enligt punkterna ovan skall ske på engelska vid internationella rekryteringar.

Arbetspsykologiska tester

Arbetspsykologiska tester ingår som en del utav Second Opinion och kan också avropas som en separat tjänst.

För tjänstekategori 1 & 2, teknisk administrativ personal samt för akademisk personal lägre befattningar är Academic Work den leverantör som ligger först i rangordningen. Du kan läsa mer om Academic Works testutbud i dokumenten som finns här på sidan under relaterade dokument.

Genomförande av arbetspsykologiska tester skall som minst omfatta:

 • Genomgång av kravspecifikation tillsammans med KTH,
 • Inbokning av kandidat som ska genomföra testet/testerna,
 • Djupintervju och återkoppling till kandidaten angående resultatet av testet/testerna,
 • Återkoppling av testresultatet/en till uppdragsgivare,
 • Genomförande av intervjuer, tester samt återkopplingen på engelska vid internationella rekryteringar.
 • Vid varje beställning skall Leverantör och KTH komma överens om vem hos Leverantören som utför testerna och hur återkoppling ska ske i detalj.

Kontaktperson på KTH

Maria Salling , Funktionsansvarig rekrytering, telefon 08 790 70 80