Till innehåll på sidan

Anställningsbeslut - förtjänst och skicklighet - myndighetsutövning

Anställningsbeslut är en myndighetsutövning, vad innebär det?
Beslut om anställning ska fattas utifrån förtjänst och skicklighet, vad innebär det?
Hur bedöms skickligheten/lämpligheten för den aktuella anställningen?