Till innehåll på sidan

Befattningar och funktionsbenämningar på KTH

Vilka befattningar och funktionsbenämningar använder vi på KTH?
Hur översätts svenska befattningar och titlar till engelska vid KTH?