Till innehåll på sidan

När i rekryteringsprocessen måste man uppfylla kravet på grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå (doktorandanställning), vid sista ansökningsdag eller vid antagningstillfället?

För utlysta doktorandplatser är det när urvalet påbörjas som gäller om inte ett undantag kan medges. Undantag får inte användas systematiskt och måste motiveras och dokumenteras i det enskilda fallet.Kraven för antagning till forskarutbildning är enligt Högskoleförordningen  och paragrafen nedan.

              Kapitel 7, 39 § Högskoleförordningen

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
 1. avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Förordning (2010:1064).

Det finns inte några historiskt dokumenterade exempel vid KTH på vad ett undantag kan vara då de flesta sökande uppnår behörighet genom punkt 1-3 ovan.

När en doktorand ska anställas ska avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. KTH har också ett språkkrav för forskarstudier på engelska motsvarande Engelska B/6. Läs svaret på frågan Vilka språkkrav gäller för doktorandtjänster?  för mer information.

Vilka befattningar och funktionsbenämningar använder vi på KTH?
Hur översätts svenska befattningar och titlar till engelska vid KTH?
Varför ska rekryteringstillståndet attesteras?
Rekryteringstillstånd, hur länge gäller ett sådant?
Vad får man skriva om språkkrav under rubrikerna krav eller meriterande?
Vilka språkkrav gäller för doktorandtjänster?
Får jag ändra meningen ”Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper”?
Kan vi ange krav på medborgarskap i annonsen när det är känsliga forskningsområden och anställningar där t.ex. Säpo granskar de sökande?
Vi skulle vilja utlysa en anställning där vi främst söker medarbetare med ”junior” profil/erfarenhet? Får vi göra det och hur kan vi skriva i sådana fall?
Måste alla anställningar utlysas och varför?
Kan vi ändra så att en externt publicerad annons endast blir annonserad internt?
Om jag glömt ett krav eller en meriterande kvalifikation i en utlyst anställning, kan jag då gå in och lägga till det i en redan publicerad/utlyst anställning?
Får jag ändra i kvalifikationerna för postdoktor-, forskare- och forskningsingenjörsanställningar i annonsmallarna?
Får jag anställa flera personer från urvalet, trots att tjänsten bara annonserats med en ledig plats?
Är det okej att du anställa en kandidat på annan tjänstgöringsgrad än den som angivits i annonsen?
När i rekryteringsprocessen måste man uppfylla kravet på grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå (doktorandanställning), vid sista ansökningsdag eller vid antagningstillfället?
Hur gör jag när vi har en sökande kandidat med skyddad identitet?
Var hittar jag manualer till KTH:s rekryteringssystem Varbi?
Vad gäller vid komplettering av ansökningshandlingar?
Hur ska en för sent inkommen ansökan hanteras?
Hur behandlas av personuppgifter i samband med rekrytering?
Det finns en maxgräns för antal tecken i våra annonser, varför finns denna gräns och hur vet jag hur många tecken annonsen innehåller?
Var kan jag lära mig mer om kompetensbaserad rekrytering?
Vilka möjligheter har vi till externt stöd vid rekrytering på KTH?
Hur gör jag om jag har behov av att hyra in en bemanningskonsult?
Jag är nyfiken på att använda mig av tester i min rekrytering. Var kan jag läsa mer om det?
Anställningsbeslut är en myndighetsutövning, vad innebär det?
Beslut om anställning ska fattas utifrån förtjänst och skicklighet, vad innebär det?
Hur bedöms skickligheten/lämpligheten för den aktuella anställningen?
Vad är Europeiska stadgan för forskare (EU Charter & Code) och ”HR Excellence in Research”?
Vad är Euraxess?
Vart vänder jag mig när jag har en kandidat som säger att hen har problem med sin ansökan eller inte kan logga in i vårt rekryteringssystem?
Vad gäller enligt avtalet om tidsbegränsad anställning som postdoktor?