Till innehåll på sidan

Rekryteringstillstånd, hur länge gäller ett sådant?

Tillståndet är giltigt i tre månader från beslutsdatum. Tillståndet kan återtas ända fram till avtal om anställning träffas, vid fråga om omplacering enligt 7 § LAS.

Varför ska rekryteringstillståndet attesteras?
Rekryteringstillstånd, hur länge gäller ett sådant?