Till innehåll på sidan

Varför ska rekryteringstillståndet attesteras?

Innan ett rekryteringsärende attesteras i Varbi kontrollerar HR-specialisterna på GVS den lediga anställningen mot eventuellt pågående omplaceringsutredningar enligt 7 § Lagen om anställningsskydd (LAS), samt om det finns anmälningar till företrädesrätt. Du kan läsa mer om Företrädesrätt  på KTH:s intranät.

Varför ska rekryteringstillståndet attesteras?
Rekryteringstillstånd, hur länge gäller ett sådant?