Till innehåll på sidan

Kan vi ändra så att en externt publicerad annons endast blir annonserad internt?

Har du publicerat en annons externt så går det inte att ändra den till endast intern publicering. Det har att göra med att kandidater redan kan ha sökt eller planerat att söka vid senare tillfälle. Det är inte möjligt att återta externa publiceringar utan att avbryta rekryteringen.

Vi skulle vilja utlysa en anställning där vi främst söker medarbetare med ”junior” profil/erfarenhet? Får vi göra det och hur kan vi skriva i sådana fall?
Måste alla anställningar utlysas och varför?
Kan vi ändra så att en externt publicerad annons endast blir annonserad internt?