Till innehåll på sidan

Måste alla anställningar utlysas och varför?

De flesta anställningar måste utlysas och informeras om på lämpligt sätt. Det finns några få undantag då det finns särskilda skäl. Du kan läsa mer om de särskilda skälen samt vilka krav vi har på utlysning av anställning vid KTH i KTH:s annonsriktlinje .

Vi skulle vilja utlysa en anställning där vi främst söker medarbetare med ”junior” profil/erfarenhet? Får vi göra det och hur kan vi skriva i sådana fall?
Måste alla anställningar utlysas och varför?
Kan vi ändra så att en externt publicerad annons endast blir annonserad internt?