Till innehåll på sidan

Vi skulle vilja utlysa en anställning där vi främst söker medarbetare med ”junior” profil/erfarenhet? Får vi göra det och hur kan vi skriva i sådana fall?

Det kan lätt bli en fråga om vad man menar med ”junior”: handlar det om ålder eller erfarenhet? Åldersdiskriminering är en av de sju diskrimineringsgrunderna och något som vi som myndighet inte ska göra oss skyldiga till. Det är viktigt i kravprofilsarbetet att diskutera och fundera igenom varför man söker någon med mindre erfarenhet. Varför finns det behovet och vad är syftet med själva anställningen?

Ordet ”junior” bör oavsett undvikas i annonstext och rubriker. Istället kan man under rubriken Kvalifikationer, specificera antal års erfarenhet eller andra krav och nivåer av dessa, som indirekt påvisar att det är en medarbetare med ”junior” erfarenhet som vi söker.

Vi skulle vilja utlysa en anställning där vi främst söker medarbetare med ”junior” profil/erfarenhet? Får vi göra det och hur kan vi skriva i sådana fall?
Måste alla anställningar utlysas och varför?
Kan vi ändra så att en externt publicerad annons endast blir annonserad internt?