Till innehåll på sidan

Vilka befattningar och funktionsbenämningar använder vi på KTH?

Inom statliga myndigheter används befattningsbenämningar som finns i det så kallade BESTA-systemet. BESTA är en indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifter för anställda som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken för det statliga avtalsområdet. BESTA har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko och är en förkortning av BEfattningsgruppering för STAtistik. De statliga myndigheterna har möjlighet att ta fram lokala befattningsbenämningar, vilket KTH har gjort. Dessa finns samlade i förteckningen över befattningsbenämningar och tillhörande BESTA-koder .

För alla anställningar vid KTH krävs en befattningsbenämning. Vid val av befattningsbenämning ska du utgå från förteckningen. Det går att välja endast en bland benämningarna som framgår där. Mallen för ansökan om rekryteringstillstånd ger dig också stöd i form av en rullista, där du kan välja lämplig befattningsbenämning för den rekrytering du ska genomföra.

Funktionsbenämning skiljer sig från befattningsbenämning genom att denna är friare att sätta för den rekryterande chefen. Funktionsbenämningen väljs av rekryterande chef och ska spegla arbetsinnehållet och tydliggöra arbetsuppgifterna. Det är inte nödvändigt att lämna uppgift om funktionsbenämning, men uppgiften ökar ofta tydigheten i arbetsinnehållet. Om en funktionsbenämning finns angiven är det denna som syns i profilen på intranätet. Vid avsaknad av funktionsbenämning är det befattningsbenämningen som syns på intranätet.

Vilka befattningar och funktionsbenämningar använder vi på KTH?
Hur översätts svenska befattningar och titlar till engelska vid KTH?
Varför ska rekryteringstillståndet attesteras?
Rekryteringstillstånd, hur länge gäller ett sådant?
Vad får man skriva om språkkrav under rubrikerna krav eller meriterande?
Vilka språkkrav gäller för doktorandtjänster?
Får jag ändra meningen ”Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper”?
Kan vi ange krav på medborgarskap i annonsen när det är känsliga forskningsområden och anställningar där t.ex. Säpo granskar de sökande?
Vi skulle vilja utlysa en anställning där vi främst söker medarbetare med ”junior” profil/erfarenhet? Får vi göra det och hur kan vi skriva i sådana fall?
Måste alla anställningar utlysas och varför?
Kan vi ändra så att en externt publicerad annons endast blir annonserad internt?
Om jag glömt ett krav eller en meriterande kvalifikation i en utlyst anställning, kan jag då gå in och lägga till det i en redan publicerad/utlyst anställning?
Får jag ändra i kvalifikationerna för postdoktor-, forskare- och forskningsingenjörsanställningar i annonsmallarna?
Får jag anställa flera personer från urvalet, trots att tjänsten bara annonserats med en ledig plats?
Är det okej att du anställa en kandidat på annan tjänstgöringsgrad än den som angivits i annonsen?
När i rekryteringsprocessen måste man uppfylla kravet på grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå (doktorandanställning), vid sista ansökningsdag eller vid antagningstillfället?
Hur gör jag när vi har en sökande kandidat med skyddad identitet?
Var hittar jag manualer till KTH:s rekryteringssystem Varbi?
Vad gäller vid komplettering av ansökningshandlingar?
Hur ska en för sent inkommen ansökan hanteras?
Hur behandlas av personuppgifter i samband med rekrytering?
Det finns en maxgräns för antal tecken i våra annonser, varför finns denna gräns och hur vet jag hur många tecken annonsen innehåller?
Var kan jag lära mig mer om kompetensbaserad rekrytering?
Vilka möjligheter har vi till externt stöd vid rekrytering på KTH?
Hur gör jag om jag har behov av att hyra in en bemanningskonsult?
Jag är nyfiken på att använda mig av tester i min rekrytering. Var kan jag läsa mer om det?
Anställningsbeslut är en myndighetsutövning, vad innebär det?
Beslut om anställning ska fattas utifrån förtjänst och skicklighet, vad innebär det?
Hur bedöms skickligheten/lämpligheten för den aktuella anställningen?
Vad är Europeiska stadgan för forskare (EU Charter & Code) och ”HR Excellence in Research”?
Vad är Euraxess?
Vart vänder jag mig när jag har en kandidat som säger att hen har problem med sin ansökan eller inte kan logga in i vårt rekryteringssystem?
Vad gäller enligt avtalet om tidsbegränsad anställning som postdoktor?