Kontaktuppgifter

På denna webbsida hittar du kontaktpersoner vid anställning av lärare, antagning av docenter, befordran av lärare samt vid utnämning av vissa titlar

Kontaktpersoner vid anställning av professor, gästprofessor, kallad professor, lektor och biträdande lektor och rekryteringssystem för lärartillsättningar

Skola

Personalavdelningen (Gemensamt verksamhetsstöd)

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

 

HR-ansvarig ABE:
Catherine Abreu Pimenta
 

Handläggare skola ABE:
Ida-Maria Bruhn
Charlotta Winge
larartillsattningar@abe.kth.se

Handläggare personalavdelningen ABE-ärenden:
lararanstallning-abe@kth.se
Katinka Pålsson
Johanna Johansson

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

 

HR-ansvarig CBH:
Veronica Sjöstrand

Handläggare skola CBH:
Sara Tysk

Handläggare personalavdelningen CBH-ärenden:
lararanstallning-cbh@kth.se
Pejman Parchami-Araghi

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).

 

HR-ansvarig EECS:
Elizabeth All

Handläggare skola EECS:
Mikael Visén
Sarah Kullgren

Handläggare personalavdelningen EECS-ärenden:
lararanstallning-eecs@kth.se
Dilek Gür

Skolan för industriell teknik och management (ITM)

 

HR-ansvarig ITM:
Anna Blendow

Handläggare skola ITM:
Helena Lundquist
Sandra Strandberg

Handläggare personalavdelningen ITM-ärenden:
lararanstallning-itm@kth.se
Kerstin Lagerstedt
Jennifer Lindholm

Skolan för teknikvetenskap (SCI)

 

HR-ansvarig SCI:
Lisa Johnsson

Handläggare personalavdelningen SCI-ärenden: lararanstallning-sci@kth.se

Kontaktpersoner vid Personalavdelningen, Gemensamt verksamhetsstöd, i övriga ärenden och rekryteringssystem

Adjunkter

adjunkter@kth.se
Dilek Gür

Anställningsnämnd anstallningsnamnd@kth.se

Kerstin Lagerstedt

Affilierad fakultet och affilierad professor

Katarina Bröms

Adjungerad professor

Katarina Bröms

Befordran

befordringar@kth.se

Docenter

docentur@kth.se
Johanna Johansson
Jennifer Lindholm

Rekryteringssystem rekryteringssystem@kth.se