1-31 januari - ny ansökningsperiod för befordran till lektor och professor

Publicerad 2019-11-25

Nästa period för ansökan om befordran till lektor och professor infaller den 1-31 januari 2020.

Vänligen uppmärksamma särskilt de biträdande lektorer på era skolor vars anställningar löper ut under 2020 att förbereda sina ansökningar om befordran. De som avser att ansöka ska informera skolan om detta och ansökan ska läggas upp i VARBI genom den länk skolan tillhandahåller.

Skolans utlåtande, komplett förslag på sakkunniga samt annons/anställningsprofil för befintlig anställning (gärna både på svenska och engelska), ska av skolan laddas upp i rekryteringssystemet före ansökningsperiodens utgång.

Observera att vissa revideringar har skett i befordringsflödena i rekryteringssystemet för att anpassa dessa till den nya anställningsordningen som gäller fr.o.m. 2019-07-01.

På befordringssidorna på KTH:s intranät finns ytterligare information:

Befordring för lärare

Se även riktlinje till anställningsordningen:

Rekrytering

Vid frågor, kontakta befordringar@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:rekryteringssystem@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-11-25