Fakultetsrådets nya anvisningar om antagning som docent

Publicerad 2018-02-09

Påminnelse om att fakultetsrådet har beslutat om ny anvisning om antagning som docent. Den nya anvisningen gäller för alla ärenden från och med 1 januari 2018. Styrdokument finns publicerad på intranätet: KTH Intranät / Organisation och styrning / KTH:s styrdokument / Forskning.

Fakultetsrådets anvisningar om antagning som docent

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:rekryteringssystem@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-02-09