JML/GDPR och annonsmallar

Publicerad 2018-09-26

I samtliga annonsmallar i rekryteringssystemet har en text om JML och behandling av personuppgifter lagts till under rubriken ”Övrigt” (”Other” i den engelska versionen):

”Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om Behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här.

Texten saknas i annonser som påbörjats innan den senaste uppdateringen av annonsmallarna (juli-augusti 2018).Vi är tacksamma om du som begär publicering av annonsen först kontrollerar att texten finns med i annonsen under rubriken ”Övrigt” ( ”Other” i den engelska versionen).

Svensk och engelsk text samt länkar finns med i bilagd exempelannons, under rubrikerna ”övrigt” respektive ”other”: Annonsmall, kort exempel, med JML och personuppgiftstext samt länk.docx (docx 15 kB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:rekryteringssystem@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-09-26