Ändringar i rekryteringssystemet

Publicerad 2019-11-25


Rekryteringsflödena för majoriteten av ärendetyperna i KTH:s rekryteringssystem har reviderats något.

Ärendetyper inom lärarrekryteringar; som professor, lektor och biträdande lektor samt docentur, befordran, adjungerad professor, gästprofessor, forskare och forskningsingenjörer har uppdaterats bl.a. med anledning av den reviderade Anställningsordningen och Riktlinjer till anställningsordningen. Se länk: Anställningsordning och riktlinjer

För teknisk, administrativ och servicepersonal (T/A/S) kommer uppladdningen av rekryteringstillstånd och anställningsprofil slås ihop till en filuppladdning.

Se samtliga ändringar här .

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:rekryteringssystem@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-11-25