Till innehåll på sidan

Rapport om lärar- och forskaranställningar utanför tenure track

Publicerad 2018-01-16

Fakultetsrådets rapport för information om lärar- och forskaranställningar utanför tenure track, se bifogad PDF fil: Rapport Lärar- och forskaranställningar utanför tenure track (pdf 523 kB)

Rapporten innehåller principiella ställningstagandena samt förslag på åtgärder och har framarbetats av en arbetsgrupp ledd av dekanus, Katja Grillner. Fakultetsrådet ställde sig bakom ställningstagandena 20171220. Se Fakultetsrådets protokoll  för mer information.