Uppdaterad Information i flödet för DEP

Information om Device Enrollment Program (DEP) från Apple

Publicerad 2018-06-18

Nedan finner ni information som har gått ut till skolornas inköpsansvariga, IT-inköpare och beställare som beställer Apple produkter via mail.

Nu finns formulär för efterregistering monterad i WISUM för efterbeställning. Läs på länkad sidan för mer information.

Från: KTH IT-Support
Skickat: den 15 juni 2018 16:38
Ämne: Informationsbrev om Device Enrollment Program (DEP) från Apple

Hej,
Denna information vänder sig till er som är inköpare och beställare på skolorna och UF.

Bakgrund
Det köps in ett stort antal Apple-enheter till KTH varje år. Många av dessa hamnar direkt ute i olika verksamhetsområden och hanteras vanligtvis av den enskilde användaren.

Det finns en ambition att KTH skall ha en bättre överblick och mer tillförlitlig inventarieförteckning över de enheter som köps in till skolan. För att kunna möta och uppfylla den ambitionen och samtidigt kunna erbjuda en mer effektiv och kvalitativ support har IT-avdelningen infört ett nytt verktyg, Device Enrollment Program, förkortat DEP, från Apple. Tillsammans med funktionen KTH E-handel har IT-avdelningen sett över beställningsprocessen för Apple-produkter och förankrat med de aktuella leverantörerna.

Vad är Device Enrollment Program?
Device Enrollment Program är en tjänst från Apple där de genom samarbete med återförsäljare och leverantörer kan koppla ihop inköpta enheter med KTH:s managementsystem och därigenom se till att KTH får en bra överskådlighet och en uppdaterad inventarieförteckning över alla sina Apple-enheter.

Vad händer nu?
Från och med mitten av juni 2018 kommer alla inköp av Apple-enheter, framför allt datorer, iPhones, Apple TV och iPads, som sker via WISUM ingå i Apple:s Device Enrollment Program, förkortat DEP.

Med DEP får Apple-enheter direkt från beställning en koppling till det managementsystem som KTH:s IT-avdelning använder, där vi kan ha överblick på de enheter som finns och kan använda oss av när vi assisterar i supportärenden. Det blir i praktiken också en inventariedatabas över KTH:s innehav och ger bra spårbarhet över inköp, garantier och livslängd, med mera. Dessutom finns med DEP möjlighet att spåra och spärra samt vid behov även radera data på enheter som t ex blir stulna eller försvinner. Det finns också säkerhetsmässiga fördelar, att IT-avdelning kan hjälpa till med att se till att enheten är uppdaterad och säker.

För att bäst utnyttja ovanstående fördelar är det viktigt att alla berörda Apple-enheter omfattas av DEP. Därför är DEP-tjänsten obligatorisk vid inköp av Apple-enheter och behöver läggas till vid beställning.

Det betyder dock inte att man som användare blir beroende av IT-avdelningen eller är tvungen att köpa någon tjänst därifrån. Detta är fortfarande upp till användaren/skolan/avdelningen som köpt in enheten.

För de som väljer att ha tjänsten KTH Mac förenklar det hanteringen vid leverans. I många fall kommer enheten att kunna hamna direkt hos slutanvändaren istället för att passera IT-Support för initiering och konfigurering och i sådana fall ge kortare leveranstid. Detta kan istället ske vid första uppstart av enheten oavsett var den befinner sig.

Beställning/kostnad
Beroende på vilken leverantör man beställer sin produkt ifrån så är förfarandet i WISUM lite olika. KTH E-handel har tagit fram en rutinbeskrivning för hur man lägger till DEP-tjänsten vid beställning av Apple-enheter, rutinen hittar du här: intra.kth.se/administration/upphandling/e-handel/handledningar-samt-t/funktionsbeskrivning/att-bilagga-tjansten-dep-vid-kop-av-apple-produkter-1.829440

I princip så behöver man göra ett tillval i WISUM på varje produkt.

DEP är från de flesta leverantörer belagt med en mindre kostnad (0-25 kr per enhet) som IT-avdelningen står för. I de flesta fall kommer en gemensam faktura på DEP-kostnaden gå direkt till IT-avdelningen, men i några fall kan det komma att lösas med kreditering eller intern fakturering.

Ingen kostnad för DEP kommer alltså belasta den beställande skolan eller avdelningen.

Det är även möjligt att efterregistrera Apple-produkter som är inköpta efter mars månad 2011, om det gäller någon av de återförsäljare KTH fortfarande använder. Då kan dock kostnaden för registreringen vara högre (upp till 100 kr i dagsläget). Vid efterregistrering får skolan själv bekosta DEP och då måste även enheten installeras om eller återställas för att den skall registreras i DEP.

Sammanfattningsvis kan skolorna och dess användare med hjälp av DEP få tillgång till snabbare och mer effektiv support, i vissa fall kortare leveranstider och vara säkra på att det finns en spårbarhet till deras dator eller telefon vid en eventuell förlust.

Har ni frågor eller funderingar kring det här så kontakta IT-avdelningen via epost, it-support@kth.se .

Mvh

IT-avdelningen och KTH E-handel via Zlatko Mitrovic

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-ehandel@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-06-18