2020-02-19

Tid: On 2020-02-19 kl 08.30 - 12.30

Plats: Styrelserummet

För mer information kontakta Seija Natri, seija@kth.se
08-790 7059, 076-555 6496

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-04-29