Ab initio Investigation of Al-doped CrMnFeCoNi High-Entropy Alloys

Tid: Ti 2019-06-11 kl 10.00

Plats: Sal N111, Hall 1, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Licentiand: Xun Sun , Materialvetenskap

Granskare: Doc. Andreas Blomqvist, Sandvik Coromant

Huvudhandledare: Prof. Levente Vitos

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2019-05-08