Forskarutbildning

HT19

Tid: To 2019-09-26 kl 09.00 - 12.00

Föreläsare: My Svensson

Plats: Utbildningssalen plan 11, Brinellvägen 8

Anmälan görs av UA på formulär som finns i KTH-Box. Genom att skicka in anmälan har UA godkänt dels deltagande i kurs, dels tilldelning av motsvarande behörighet i Ladok.

Kurstillfället omfattar 3 h inkl. paus

 • Forskarutbildning i nya Ladok – struktur, upplägg, nya begrepp (inkl. genomgång av processkarta/or)
 • Registrera studieaktivitet och finansiering
 • Dokumentera fastställd ISP
 • Registrera forskningsarbete (avhandling/licentiatuppsats)
 • Anta (inkl. koppla lärare och examinator), registrera och rapportera kurs (inkl. översikt över kursflödet i nya Ladok)
 • Registrera och rapportera individuellt åtagande (konferens, seminarium etc)
 • Inför examen: lägga in AKK, rapportera forskningsarbete
 • Hantera avvikelser i nya Ladok:
   • Dokumentera studieuppehåll
   • Byta ämne
   • Byta handledare
   • Byta doktorsprogram
   • Dokumentera vilande/avbrott
   • Dokumentera definitivt avbrott
Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-09-18