Utbildning i Tillgodoräknande och examen

Tid: Ti 2019-10-15 kl 08.00 - 12.00

Föreläsare: Fredrik Björklund

Plats: Utbildningssalen plan 11, Brinellvägen 8

Anmälan görs av UA via det KTH-formulär som skickats till skolornas UA.

Tillgodoräknande och examen

Förkunskapskrav:

  • Grundutbildning i nya Ladok

Kurstillfället omfattar 4 h inkl. paus

  • Grund för tillgodoräknande
  • Hel kurs
  • Del av kurs
  • Genomgång av begrepp; Annat resultat, Annan merit etc
  • Vidimera resultat
  • Tilldelning av ärende
  • Ärende, bevisärende, tillgodoräknandeärende
  • Besluta & Attestera
  • Utfärda examen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå