Till innehåll på sidan

Aerothermodynamics and exergy analysis in turbochager radial turbine

Tid: Fr 2018-12-07 kl 10.15

Plats: Kollegisesalen, Brinellvägen 8, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Teknisk Mekanik

Respondent: Shyang Maw Lim , Mekanik

Opponent: Professor Ricardo Martinez-Botas, Imperial College, London

Handledare: Docent Mihai Mihaescu