Till innehåll på sidan

An Inquiry into the Nature and Causes of Rapid Urbanization in Developing Countries

Tid: On 2018-11-14 kl 09.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Planering och beslutsanalys

Respondent: Kyle Farrell

Opponent: Professor Kingsley Haynes, George Mason University, USA

Handledare: Professor Hans Westlund