Till innehåll på sidan

Antimicrobial materials from cellulose using environmentally friendly techniques

Tid: Fr 2018-12-07 kl 14.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap

Respondent: Anna Ottenhall, FPT , Träkemi och Massateknologi

Opponent: Professor Orlando Rojas, Aalto University, Finland

Handledare: Professor Monica Ek